E-legat knjiga

1. „GLOBALNI FINANSIJSKI MENADŽMENT”

2. „BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE”

3. „TRŽIŠTE NOVCA I KAPITALA”

4. „AKCIONARSTVO I HARTIJE OD VREDNOSTI”

5. „PORESKA I BUDŽETSKA KONTROLA”

6. „UTVRĐIVANJE I NAPLATA JAVNIH PRIHODA”

7. „PORESKI I CARINSKI SISTEM I POLITIKA”

8. „MEĐUNARODNO BANKARSTVO I INSTITUCIONALNI INVESTIORI”

9. „BUDŽET I TREZOR”

10. „EKONOMIJA KAPITALA I FINANSIRANJA RAZVOJA”

11. „EKONOMIJA SOCIJALNOG, ZDRAVSTVENOG I PENZIJSKOG OSIGURANJA”

12. „FINANSIJSKA MAKROEKONOMIJA”