Vizija i misija

Institutut za finansije i makroekonomsku politiku

Vizija Instituta je bude izabiran kao jedini pravi partner za razvoj profesinalne izvrsnosti u svim sferama biznisa i upravljanja i koji će obezbedjivati rast intelektualnog kapitala ljudi u biznisu te njihovom doprinosu razvoja društva u celini.
Misija Instituta – Institut je respektabilan i pouzdan biznis partner svim učesnicima u nacionalnom i internacionalnom biznis okruženju. Značajan doprinosilac ukupnom intelektualnom razvoju nacionalnog društvenog potencijala angažovanog u sferi biznisa i prepoznatljiv edukacijski brend u globalnim transferima znanja.

Aktivnosti instituta grupisane po sekcijama:

  • Sekcija za biznis konferencije
  • Sekcija za profesionalni trening i razvoj
  • Sekcija za istraživanje i projekte
  • Sekcija za MBA obrazovanje
  • Sekcija za data bussiness izdavaštvo