Kompanija Alumna prepoznala ključnu ulogu ljudskih resursa

Zvornik, Kompanija “Alumina” iz Zvornika, u okviru saradnje sa Centrom za razvoj ljudskih resursa i menadžment iz Beograda, organizovala je ciklus obuke svojih kadrova iz oblasti ljudskih resursa.

Jedan od predavača iz ove oblasti je i docent Fakulteta za poslovni industrijski menadžment Univerziteta Union iz Beograda Kristijan Ristić.
Ristić je u pauzi predavanja rekao novinarima da je sam termin ljudski resursi zaokret u tretmanu kadrova jednog preduzeća, gdje termin “resurs” govori o tome da je humani kapital, ljudski kapital, kadar zaposlenih i saradnika, nešto što je za kompaniju determinanta uspjeha na tržištu.
Govoreći o tome koliko su poslovne organizacije spremne da ulažu u razvoj ljudskih…

Održana međunarodna naučna konferencija Europe and Asia: Economic integration prospects

Na Fakultetu je 25. i 26. januara 2016. održana Međunarodna naučna konferenciju pod nazivom “Europe and Asia: Economic integration prospects”.

Na Fakultetu je 25. i 26. januara 2016. održana Međunarodna naučna konferenciju pod nazivom “Europe and Asia: Economic integration prospects”.

U radu Konferencije učestvovali su naučnici, istraživači i univerzitetski profesori Francuske, Nemačke, Portugala, Rusije, Bugarske, Kine, Turske, Italije, Velike Britanije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Srbije i zemalja iz okruženja.

Cilj Konferencije bio je da okupi naučnike, istraživače i kreatore ekonomske politike iz različitih zemalja i da obezbedi naučno-stručnu podlogu za delotvorno identifikovanje rešenja i izazovaekonomskih integracija.

Konferenciju su otvorili dekan Fakulteta prof. dr Hasan Hanic, predstavnik Instituta ekonomskih nauka prof. dr Mirjana Marković Radović i državni sekretar u Vladi Republike Srbije Stevan Nikčević.

Eminentni stručnjaci u Velikom Gradištu o održivom razvoju na Dunavu

Druga sednica 27. konferencije pod nazivom „Četvrt veka zalaganja za održivi razvoj na Dunavu – Od naučnih i političkih razmatranja do međunarodne projektne saradnje“ održana je proteklog vikenda.

Međunarodni naučni forum „Dunav – reka saradnje” je interdisciplinarno udruženje eksperata i istraživača posvećenih unapređenju saradnje u oblasti održivog razvoja i održivog korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u slivu Dunava.

U uvodnom delu učesnicima konferencije su se obratili Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište, predsednica Međunarodnog naučnog foruma „Dunav – reka saradnje“ prof. dr Edita Stojić Karanović, predstavnik 4SE Ekonomsko razvojne mreže i predsednik Programskog saveta Foruma i profesor Fakulteta za poslovno industrijski menadžment Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ dr Kristijan Ristić.

Trening: Veštine rukoviđenja

Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment.

Seminar – Vestine rukovodjenja

Trening Vestine rukovodjenja doprinosi ucenju, stvaranju novih navika, promeni stava prema ljudima i organizaciji posla, te implicira stvaranju pozeljnijeg miljea za rad i razvoj pojedinca i kompanije uopste.

Trening: Performans menadžment

Alati za upravljanje učinkom zaposlenih

Upravljanje učinkom (engl. Performance management) je prirodni proces menadžmenta koji doprinosi efektivnom menadžmentu pojedinaca i timova u cilju postizanja visokog nivoa organizacionih performansi. Kao takvo, upravljanje učinkom, uspostavlja zajedničko razumevanje o tome šta treba da bude postignuto u smislu ciljeva rada ali je i pristup u vođenju ljudi i razvijanju kompetencija zaposlenih koji obezbeđuje da definisani ciljevi budu dostignuti. Upravljanje učinkom je proces komunikacije između menadžera/supervizora i zaposlenog koji se obavlja tokom cele godine. U osnovi upravljanja učinkom, leži proces komunikacije koji obuhvata pojašnjenje očekivanja, postavljanje ciljeva, identifikovanje ciljeva, pružanje povratne informacije i procenu rezultata.